OutSourcing

Klientom zainteresowanym outsourcingiem obsługi informatycznej Optiman proponuje zawarcie umowy, w ramach której - za ryczałtowe wynagrodzenie miesięczne - przyjmuje do realizacji uzgodniony zakres usług informatycznych i towarzyszących.

Zawarcie umowy gwarantuje klientom firmy Optiman priorytet dostępu do usług informatycznych, w sytuacji spiętrzenia zapotrzebowania na usługi.

Dostępny zakres outsourcingu obejmuje:

Możliwe jest poszerzenie ww. zakresu zadań, stosownie do obopólnych uzgodnień.