OptiMED24

Comarch ERP Optima

Optiman wspiera klientów w zakresie szerokiego wachlarza produktów grupy Comarch.

Polecamy nowoczesne programy współpracujące z Comarch ERP OPT!MA.

Oprogramowanie OptiMED24 jest kompletnym i innowacyjnym narzędziem do kompleksowego zarządzania prywatnym gabinetem, przychodnią oraz siecią placówek medycznych.

System OptiMED24 powstał z połączenia nowoczesnej architektury i sprawdzonych technologii. OptiMED24 cechuje elastyczność i funkcjonalność, ale także otwarta struktura
i interoperacyjność z oprogramowaniem innych producentów. Nacisk, jaki położono na ergonomię pracy z OptiMED24 sprawia, że nauka jego obsługi jest szybka, a korzyści
z wdrożenia widoczne niemal od razu.Wychodząc naprzeciw zmieniającej się sytuacji w sektorze ochrony zdrowia w Polsce, przedstawiamy Państwu nowoczesny system do kompleksowej obsługi placówek medycznych - OptiMED24.

System OptiMED24 umożliwia sporządzanie i przechowywanie dokumentacji medycznej pacjenta (w tym m.in. historii zdrowia i choroby, wyników badań) w formie elektronicznej. Program pozwala na elastyczne tworzenie i dostosowywanie szablonów kart wizyty do potrzeb lekarza lub poradni, pozwala także na wystawianie i wydruk recept i skierowań. Użytkownik ma dostęp do aktualnych baz ICD-9 i ICD-10 oraz aktualnej bazy leków.

OptiMED24 dla części białej:

> prowadzenie elektronicznej dokumentacji medycznej zgodnie z rozporządzeniem Ministerstwa Zdrowia,
> rejestracja internetową pacjenta,
> dostęp do pełnego rejestru dokumentacji medycznej z każdej lokalizacji w sieci placówek medycznych,
> wystawianie recept i skierowań,
> indywidualne szablony pracy lekarza,
> pełna i aktualna baza leków wraz z cenami i wartością refundacji,
> słownik kodów ICD-9 i ICD-10,
> podpisywanie dokumentacji podpisem elektronicznym,
> POZ, AOS, stomatologia, rehabilitacja

OptiMED24 dla części szarej:

> bezpieczeństwo przechowywania danych - backup (Comarch Data Center);
> rozliczenie zakontraktowanych świadczeń z płatnikami (NFZ, prywatne firmy ubezpieczeniowe),
> zwiększenie wydajności i efektywności pracy personelu medycznego;
> wystawianie dokumentów sprzedażowych (obsługa drukarek fiskalnych),
> wygodne zarządzanie godzinami pracy lekarzy,
> aktualizacje, dostosowujące program do dynamicznie zmieniających się realiów prawnych,
> rozliczanie prowizyjne lekarzy,
> tworzenie dowolnych cenników, pakietów, abonamentów i przypisywanie ich pod konkretne listy pacjentów,
> narzędzie do promocji placówek medycznych w Internecie,
> usługi doradcze w zakresie IT,
> praca w architekturze rozproszonej, umożliwiająca dodawanie nowych placówek do sieci,
> płynna migracja danych z innych systemów
> zaawansowane narzędzie pozwalające tworzyć dowolne analizy i raporty, w oparciu o zebrane dane ,
> integracja z systemem Comarch OPT!MA, zapewniającym pełną obsługę księgowości, kadr
i płac pracowników


iBard24 - profesjonalna kopia zapasowa wspólpracująca z bazą danych Comarch ERP Optima i Optimed24.

Jest to nowoczesne, łatwe i bezpieczne rozwiązanie do automatycznego backupu online (achiwizacja w Comarch DATA CENTER) baz danych i systemów oraz do ich odzyskiwania na żądanie klienta. Zapewnia dostępność 24 godziny na dobę w każdym miejscu na ziemi.