W programie Comarch ERP OPTIMA można prognozować cash flow

W preliminarzu płatności na zakładce kalendarz znajduje się zbiorcze zestawienie wpływów i wydatków na poszczególne dni, zarówno tych już wprowadzonych (zapisów) jak i planowanych (zdarzeń). Kalendarz ma budowę hierarchiczną. Każdy wiersz odpowiada jednemu tygodniowi. wybrany tydzień można rozwinąć na poszczególne dni, a te na poszczególne zdarzenia.